Jak s emocemi

Osmitýdenní kurz

všímavosti

Tříhodinové tématické

workshopy

 

O kurzu

"Já vím, že bych se měl zastavit a nejednat ve vzteku, ale jak to mám udělat?"

"Nejhorší je ten stres, mám toho strašně moc a pak stačí málo a vyjedu a pak mě to mrzí ..."

"Někdy se cítím tak vyčerpaná a když po mě děti pořád něco chtějí, tak mi prostě občas dojde trpělivost ..."

 

Cíl kurzu:

Cílem kurzu je inspirovat k práci s vlastními emocemi tak, aby nám pomáhaly spokojeně a smysluplně žít a budovat naplňující vztahy.  


Co je všímavost?

Všímavost ("mindfulness") je schopnost, či dokonce životní dovednost, pozorovat a uvědomovat si, co prožívám v přítomném okamžiku, bez hodnocení a potlačování. Můžu pozorovat to, co vnímám smysly, můžu sledovat svůj dech, můžu si uvědomovat, co se děje v mém těle, nebo pozorovat své myšlenky a pocity, které ve mě vyvolávají. 


Obecné informace o kurzu

Prostřednictvím tréninku všímavosti budeme v kurzu postupně rozvíjet schopnost uvědomovat si své emoce a jejich jednotlivé "složky" (pocity, myšlenky, tělesné vjemy a pohnutky k jednání) včetně toho, jak na sebe tyto složky vzájemně působí. To nám umožní získat od našich emocí určitý odstup, který je třeba k jejich zvládnutí a vědomému rozhodnutí, jak v dané situaci jednat. Kurz zároveň prohlubuje schopnost přijetí sebe sama i druhých bez odsuzování a hodnocení. Rozvíjí tak empatii a laskavost vůči sobě i druhým lidem.

Průběh kurzu:

Kurz probíhá individuální nebo skupinovou formou.

Individuální kurz se skládá z osmi 80timinutových setkání. Kurz pro skupiny tvoří osm setkání v délce 2,5 hodiny. Každé setkání obsahuje zážitkové aktivity k přiblížení základních principů všímavosti, cvičení na zaměřování pozornosti a reflexe vlastní zkušenosti.

Součástí kurzu jsou praktická cvičení v délce 10 až 30 minut, která se provádějí šest dní ze sedmi mezi jednotlivými setkáními, a trénink všímavosti během různých aktivit.

 

Co konkrétně se budeme učit?

... zaměřovat pozornost na jednu věc

... vidět naši mysl "v akci" (uvědomovat si myšlenky, které nás odvádějí od vnímání přítomného okamžiku).

... rozeznávat 2 režimy, ve kterých funguje naše mysl: "Dělání" (přemítání, plánování, analyzování...) a "Bytí" (uvědomování si), včetně 7 aspektů, ve kterých se liší.

... rozeznávat, kdy pod vlivem emocí či stresu nadužíváme režim  "Dělání" a uplatňujeme ho v situacích, kdy potřebujeme především získat odstup a jasné vědomí, abychom mohli zvolit co nejvhodnější řešení.

...  podle potřeby a vlastního uvážení opouštět režim "Dělání" a vstupovat do režimu "Bytí", který nám možnost odstupu a volby nabízí. 

... přistupovat k vypjatým emočním situace vědomě a nenechat za sebe řídit "autopilota".

...  pěstovat laskavost k sobě a ostatním a "nastavovat" tak naši mysl, abychom se automaticky k sobě i k ostatním vztahovali láskyplně a s vlídnou zvídavostí...

"Ochutnávka" kurzu:  Před zahájením každého osmitýdenního kurzu organizuji dvouhodinovou "ochutnávku". Zájemci tak mají možnost se blíže seznámit s obsahem i formou kurzu.

Termín kurzu:  Další běh kurzu začíná v pondělí 13. ledna 2020 v 18,30  Kulturním a rodinném centru Barrandov. Další termíny jsou pondělky 20., a 27. ledna, 3., 10. a 24. února a 2. a 9. března. Začátky vždy v 18,30 hodin.

Místo: KRC Barrandov, Záhorského 886/4, Praha 5

Cena: 3 300 Kč

Přihlášky: info@krcbarrandov.cz, platbu prosím poukažte na účet č. 107-9294770297 / 0100

Další informace: FB Trénink rodičovských dovedností

https://www.facebook.com/events/412972306304154/Termíny individuálního kurzu dle domluvy

Cena: 8 setkání (80 minut)  4 800 Kč

Místo: Štěpařská 12, Praha 5

© Copyright Jak s emocemi